Ivoclar Vivadent
Benelux

Search
magnifying glass

Adhese Universal

Adhese Universal is een universeel ééncomponent en lichtuithardend adhesief voor directe-en indirecte bonding. Compatibel met alle etstechnieken: zelfetstechniek, selectieve glazuuretstechnieken en total-etstechniek. Door de toediening vanuit de VivaPen kan het adhesief snel en gemakkelijk direct intra-oraal worden geappliqueerd, met een minium aan materiaalverlies en daarmee optimale kosteneffectiviteit.

Indicaties:

 • Direct-geplaatste lichtuithardende composiet- en compomeerrestauraties.
 • Directe stompopbouw met licht-, zelf-, en duaaluithardende composieten.
 • Adhesieve bevestiging van indirecte restauraties met licht- en duaal uithardende bevestigingscomposieten
 • Intra-orale reparatie van gefractureerde composiet- en compomeerrestauraties.
 • Desensisatie van hypergevoelige cervicale gedeelten.
 • Verzegelen van geprepareerde oppervlakken van gebitselementen, voor het tijdelijk of permanent cementeren van indirecte restauraties.
 • Geschikt als primer voor restauraties vervaardigd met Tetric CAD composietblokken.

 

Voordelen:

 • Efficiënte dosering tot 190 applicaties op afzonderlijke gebitselementen per 2ml VivaPen
 • Universele toepassing voor directe en indirecte bondingprocedures en compatibel met alle etstechnieken
 • Voorspelbare resultaten, grote hechtsterkte op vochtige en droge dentine en glazuur
 • Desensibiliserend effect - geïntegreerde bescherming tegen hypersensitiviteit

Data beschikbaar op verzoek.