NL 
magnifying glass

Adhese Universal

Adhese Universal is een universeel ééncomponent en lichtuithardend adhesief voor directe-en indirecte bonding en compatibel met alle etstechnieken. De enige universele bonding, beschikbaar in de innovatieve VivaPen.

Uw Voordelen:

 • Universele toepassing voor directe en indirecte bondingprocedures en compatibel met alle etstechnieken
 • Snelle, directe intraorale applicatie met de ergonomische VivaPen®
 • Efficiënte dosering biedt bijna 3 keer meer applicaties per ml in vergelijking met conventionele flessen.
 • Desensibiliserend effect - geïntegreerde bescherming tegen hypersensitiviteit
 • Voorspelbare resultaten, grote hechtsterkte (>25 MPa) op vochtige en droge dentine en glazuur

Indicaties:

 • Direct-geplaatste lichtuithardende composiet- en compomeerrestauraties.
 • Directe stompopbouw met licht-, zelf-, en duaaluithardende composieten.
 • Adhesieve bevestiging van indirecte restauraties met licht- en duaal uithardende bevestigingscomposieten
 • Intraorale reparatie van gefractureerde composiet- en compomeerrestauraties.
 • Desensisatie van hypergevoelige cervicale gedeelten.
 • Verzegelen van geprepareerde oppervlakken van gebitselementen, voor het tijdelijk of permanent cementeren van indirecte restauraties.
 • Geschikt als primer voor restauraties vervaardigd met Tetric CAD composietblokken


Efficiënte Esthetiek
Adhese Universal maakt deel uit van de productcategorie "Directe restauraties". De producten van deze categorie hebben betrekking op de procedure voor het direct herstellen van tanden - van preparatie tot restauratie.
De producten worden optimaal op elkaar afgestemd en stellen u in staat om kwalitatief hoogwaardige en esthetische restauraties met enorme efficiëntie te vervaardigen. U vindt hier meer informatie over de efficiënte esthetische workflow.