Ivoclar Vivadent
Benelux

Search
magnifying glass

Cervitec Plus

De beschermende lak met chloorhexidine en thymol beschermt blootliggende worteloppervlakken en wordt gebruikt voor de bacteriebeheersing.

Het cariësrisico stijgt wanneer het aantal mutansstreptokokken in de mond sterk toeneemt. In deze gevallen bieden normale hygiëne, professionele gebitsreiniging en fluoridering niet voldoende bescherming tegen beschadiging van de gebitselementen.

Met het beschermende laksysteem Cervitec Plus, bestaande uit de werkzame combinatie van de actieve bestanddelen chloorhexidine en thymol, wordt een selectieve bacteriebeheersing mogelijk gemaakt. Zo kan een belangrijke risicofactor voor het ontstaan van cariës beperkt worden. De transparante lak werkt ter plaatse. Hij draagt bij aan het langdurige behoud van kwalitatief hoogwaardige, nauwkeurige restauraties.

Voordelen

 • 1% chloorhexidine en 1% thymol in een homogene oplossing
 • Selectieve applicatie
 • Kleurloze, transparante lak

Voordelen voor het praktijkteam

 • Effectieve bacteriebeheersing
 • Behandeling van moeilijk te bereiken plaatsen
 • Optimale esthetiek in het anteriorgebied

Indicaties

 • Bescherming van blootliggende worteloppervlakken
 • Behandeling van open dentinekanaaltjes
 • Vermindering van de bacteriële activiteit op de oppervlakken van tanden en kiezen
 • Bacteriebeheersing bij patiënten met hoge kiemgetallen, bijv. orthodontiepatiënten
 • Behoud van de kwaliteit van restauraties, bijv. implantaatgedragen restauraties, abutments voor kronen en bruggen.
 • Bij onvoldoende mondhygiëne
 • Bij gingivitis
 • Bij xerostomie
 • Bij familiale transmissie