Ivoclar Vivadent
Benelux

Search

Composieten

IPS Empress Direct

Hoogwaardig esthetisch composiet voor directe restauraties in anterior- en posteriorgebied

IPS Empress Direct Flow

Vloeibare effectkleuren voor de karakterisering van hoogwaardige restauraties

Tetric Evo-Line

Één oplossing voor alle caviteiten

tetric_evoceram_bulkfill_product

Tetric EvoCeram Bulk Fill

Het goed vorm te geven en efficiënte 4-mm-bulkfillcomposiet voor het posteriorgebied

tetric-ec-ps-001

Tetric EvoCeram

Het universele composiet voor restauraties van anterior- en posteriorelementen

Tetric EvoFlow Bulk Fill

Extreem efficiënte, vloeibare 4-mm bulk-fill composiet voor posterior restauraties

Tetric EvoFlow

Het vloeibare composiet

IPS_empress_direct_color

IPS Empress Direct Color

Natuurlijk ogende karakteriseringen

IPS_empress_direct_opaque

IPS Empress Direct Opaque

Lichtuithardend opakermateriaal met een uitstekend dekkend vermogen