NL 
magnifying glass

IPS Empress Direct

IPS Empress Direct is het hoogwaardige esthetische composiet voor het vullen van caviteiten in het anterior- en posteriorgebied. Het is beschikbaar in 5 verschillende translucentie-niveaus. Daarom kunnen er verschillende soorten anatomische kenmerken moeiteloos worden gecreëerd.

Voordelen

  • Levensechte kleuren voor natuurlijke restauraties 
  • Eenvoudig toepassen van kleurschakeringen met Trans Opal
  • Langdurige esthetische resultaten
  • Gemakkelijke verwerking voor buitengewoon hoge esthetische eisen
  • Een makkelijk-te-begrijpen procedure voor veeleisende restauraties

Indicaties

  • Anterior restauraties (klassen III, IV)
  • Posterior restauraties (klassen I en II)
  • Tandhals restauraties (klasse V, e.g. cervicaal cariës, wortel erosie, V-gevormde defecten)
  • Correctie van de tandpositie en tandenvorm (e.g. opvullen van diastemen, interdentale ruimten, en voor het vergroten van incisale randen)
  • Directe veneers
Efficiënte Esthetiek
IPS Empress Direct maakt deel uit van de productcategorie "Directe restauraties". De producten van deze categorie hebben betrekking op de procedure voor het direct herstellen van tanden - van preparatie tot restauratie. De producten worden optimaal op elkaar afgestemd en stellen u in staat om kwalitatief hoogwaardige en esthetische restauraties met enorme efficiëntie te vervaardigen. U vindt hier meer informatie over de efficiënte esthetische workflow.