Ivoclar Vivadent
Benelux

Search
allceramic_produktbild_933x408

Volledige keramiek

Volledig keramische restauraties komen alsmaar meer in de belangstelling te staan. De uitdaging bestaat erin de best mogelijke oplossing te bieden, aangepast aan de vereisten voor de individuele klinische situatie en de esthetische verwachtingen.

In de jaren ’90 heeft de beproefde IPS Empress-leucietglaskeramiek de esthetische tandheelkunde belangrijke impulsen gegeven en deze gelden vandaag de dag nog steeds. Inmiddels zijn in het innovatieve, volledige keramische systeem IPS e.max diverse nieuwe soorten materialen verenigd: lithiumdisilicaat-, fluorapatiet- en zirkoniumoxideglaskeramiek. Lithiumdisilicaatkeramiek is zowel geschikt voor de perstechniek als voor CAD/CAM-toepassingen. De keramiek is verkrijgbaar in verschillende translucentiegradaties en levert bijgevolg maximale esthetische resultaten op – maar niet alleen dat: dankzij de grote sterkte (360-400 MPa) kan de lithiumdisilicaatkeramiek IPS e.max worden gebruikt voor een grote verscheidenheid aan indicaties.

IPS Ivocolor

Universele reeks Stain & Glaze

Wieland Zenostar

De ster onder de zirconium oxides

emax_500_Banner_940x250_nl

IPS e.max 500 MPa

IPS e.max zoals u het kent, maar nog veelzijdiger! 1mm minimale invasieve preparatie / materiaaldikteNieuwe tranclucente mogelijkheden ...

IPS e.max-systeem Tandtechnici

Het volledig keramisch systeem voor alle indicaties

IPS Empress-systeem Tandtechnici

Leucietglaskeramiek, voor zeer esthetische, volledig keramische restauraties