NL 

Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap

magnifying glass

Ivoclar Vivadent AG neemt corporate citizenship serieus. Het bedrijf streeft niet alleen commerciële doelen na, maar hecht ook veel waarde aan het consequent nakomen van ecologische, sociale en ethische verplichtingen, ten behoeve van haar klanten, partners, werknemers, aandeelhouders en het milieu.

Duurzaamheid is voor een familiebedrijf niet zomaar een modewoord. Veeleer is het een levenswijze en manier van zakendoen, waarbij respect voor mens en natuur alsook waarden, regels en voorschriften centraal staan. Het vormt de grondslag voor het succes van een familiebedrijf.

In het Corporate Social Responsibility rapport (CSR) worden regelmatig diverse actuele duurzame projecten en initiatieven voorgesteld die door Ivoclar Vivadent worden ondersteund.

De Code of Business Conduct (CoBC) regelt de relaties met mensen binnen en buiten het bedrijf. De werknemers van Ivoclar Vivadent verplichten zich tot het naleven van deze gedragscode, ongeacht hun positie of verantwoordelijkheid binnen het bedrijf.

Ons Compliance-programma wordt geleid door een Compliance Board. Deze commissie is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, implementatie en sturing van het programma binnen het hele bedrijf. In de dochtermaatschappijen zijn regionale Compliance-medewerkers verantwoordelijk voor de implementatie van het programma volgens de richtlijnen van de Compliance Board.

Neem voor uitgebreidere informatie of bij vragen over het Compliance-programma contact op met compliance@ivoclarvivadent.com