NL 

IPS Ivocolor

magnifying glass

Eén voor alles: de nieuwe IPS Ivocolor-stains

Universele reeks stains- en glansmaterialen voor IPS-keramiek

IPS Ivocolor, de nieuwe reeks stains- en glansmaterialen kan worden gebruikt in combinatie met de IPS-keramiekmaterialen en Wieland Zenostar. Vanaf nu kunnen tandtechnici uit de voeten met slechts één systeem voor het individueel karakteriseren van vervaardigde restauraties in laboratoria.

Ivoclar Vivadent AG biedt verschillende keramieksystemen. Tot voor kort kende elk systeem zijn eigen reeks karakteriseringsmaterialen. De stains- en glansmaterialen van de verschillende systemen waren onderling niet compatibel. Nu is er de nieuw ontwikkelde reeks IPS Ivocolor-materialen, waarin de beproefde eigenschappen van de IPS-stainssystemen zijn opgenomen en zijn doorontwikkeld tot één reeks. Dit vergroot de effectiviteit, versterkt de economische efficiëntie in het laboratorium en zorgt voor restauraties van constant hoge kwaliteit.

Esthetisch, effectief en economisch efficiënt

Het nieuwe systeem biedt tal van aantrekkelijke gebruikseigenschappen. Door de combinatie van geselecteerde kleuren hebben tandtechnici tijdens het karakteriseren nu veel individuele vrijheid. De nieuwe, laagsmeltende samenstelling van de glasmaterialen laat baktemperaturen van 710°C en hoger toe en zorgt voor natuurlijk uitziende hoogglansrestauraties, zonder grijze of witte verkleuringen; en dat met maar één keer glansbakken. IPS Ivocolor is zowel geschikt voor hoog- als laagsmeltende IPS-keramiekmaterialen en zorgt voor zeer esthetische resultaten, ongeacht de warmte-uitzettingscoëfficiënt van het gebruikte keramiekmateriaal. Daardoor hebben tandtechnici voor het individualiseren van perskeramiek, CAD-keramiek, laagopbouwkeramiek of het zirkoniumoxidemateriaal Wieland Zenostar maar één systeem nodig.

Shade, Essence en Glaze

Het systeem bestaat uit Shade-materialen voor de kleurtint van de restauraties in overeenstemming met de A-D-kleurenwaaier en Essence-materialen, die met vloeistoffen worden gemengd om bepaalde kleureffecten te bereiken. Verder zijn er nog Glaze-materialen in poeder- en pastavorm, met of zonder fluorescentie, voor het op glans brengen van de restauratie. De Shades en Essences bevatten ook fluorescerende deeltjes. De leveringsvormen zijn een Starter Kit en complete Shade en Essence Kits.

Ivocolor® is een geregistreerd handelsmerk van Ivoclar Vivadent AG.
Zenostar® is een geregistreerd handelsmerk van Wieland Dental + Technik GmbH.