NL 

IPS Style

magnifying glass

IPS Style: metaalkeramiekmateriaal met een nieuwe kristalstructuur

Ivoclar Vivadent introduceert een metaalkeramieksysteem op basis van oxyapatiet

IPS Style is het eerste metaalkeramiekmateriaal met het gepatenteerde oxyapatiet. Het is ontwikkeld om maximale efficiëntie te bereiken bij het dagelijkse laboratoriumwerk en staat voor gemakkelijke verwerking en een natuurlijk, esthetisch uiterlijk.

Het nieuwe metaalkeramieksysteem IPS Style is innovatief: het bevat oxyapatietkristallen. Dergelijke kristallen zijn nooit eerder gebruikt in een tandheelkundig keramisch materiaal. In de wereld van de tandtechniek hebben alleen leuciet- en fluorapatietkristallen zich een stevige plaats weten te veroveren, onder andere door toepassing in producten zoals IPS InLine en IPS d.SIGN. De combinatie van deze drie typen kristallen in een metaalkeramiekmateriaal is dan ook een noviteit.

Oxyapatietkristallen reflecteren invallend licht zeer sterk, waardoor er veel dieptewerking ontstaat. Aangezien het gehalte oxyapatiet van de verschillende materialen varieert (uiteenlopend van opaker- tot incisale materialen), kan de translucentie van de restauratie direct worden gestuurd. In IPS Style bevinden zich ook fluorapatietkristallen. Deze kristallen reflecteren en spreiden invallend licht en zorgen daarmee voor aanzienlijke helderheid. Dit nauwkeurig afgestemde samenspel van de verschillende kristallen leidt ertoe dat zelfs het opakermateriaal een rol speelt in de licht- en schaduweffecten van de volledige restauratie.

Waar bestaat IPS Style uit?

IPS Style is geindiceerd voor het conventionele CTE bereik. Het omvat keramiekmaterialen voor de conventionele laagopbouw op basis van enkel- of meerlaagse techniek. Door het enorme bereik van Impuls en Effect materialen, kunnen restauraties worden vervaadigd naar individuele behoeften. Bovendien kan met het enkellaagsmateriaal IPS Style Ceram One op een efficiënte manier hoogwaardige restauraties worden vervaardigd. IPS Ivocolor maakt onderdeel uit van IPS Style. Dit is een nieuw, universeel systeem van stains- en glansmaterialen van Ivoclar Vivadent. Het materiaal kan worden gebruikt op vrijwel alle laagopbouw-, pers- en CAD-keramiekmaterialen van Ivoclar Vivadent.

Voor beginners en experts

IPS Style is afgestemd op alle populaire legeringen binnen het aangegeven bereik van de thermische uitzettingscoëfficiënt. De legeringsonderstructuren kunnen zowel analoog als digitaal worden vervaardigd. De IPS Style Ceram-laagopbouwmaterialen worden op dezelfde manier verwerkt als conventionele metaalkeramiekmaterialen. Het materiaal kan gemakkelijk worden vormgegeven en is tijdens het aanbrengen zeer stabiel. Daardoor is het materiaal zowel voor beginners als experts heel gemakkelijk in het gebruik en biedt grote betrouwbaarheid bij de verwerking. Met deze zeer omvangrijke reeks materialen hebben tandtechnici de mogelijkheid om ieder type restauratie te maken, uiteenlopend van snelle en eenvoudige tot zeer esthetische voorzieningen - overeenkomstig het motto ‘Make it your Style!’-

IPS Style®, IPS Ivocolor®, IPS InLine® en IPS d.SIGN® zijn geregistreerde handelsmerken van Ivoclar Vivadent AG.