NL 

Wieland Zenostar MT

magnifying glass

Uitbreiding van het zirkoniumsysteem Wieland Zenostar Zirconia System

Op maat gemaakte esthetiek, nu ook in het anteriorgebied, met Wieland Zenostar MT

Het Wieland Zenostar Zirconia System omvat een reeks op elkaar afgestemde materialen voor het maken van universele zirkoniumoxiderestauraties. Het systeem is uitgebreid met nog een esthetische optie voor monolithische anteriorrestauraties: Wieland Zenostar MT.

De nieuwe Zenostar-disc van gemiddelde translucentie (MT, Medium Translucency) is een perfecte aanvulling op de bestaande portefeuille. Monolithische Zenostar T-restauraties werden vooral gebruik in het posteriorgebied, om esthetische redenen. Zenostar MT is ook geschikt voor het maken van aantrekkelijke anteriorrestauraties. De productaanduiding MT sluit aan bij de Wieland Zenostar- en IPS e.max-productlijnen en is een indicatie van de compatibiliteit met deze beide systemen.

Op elkaar afgestemde systemen

Wieland Zenostar MT is in eerste instantie verkrijgbaar als een witte disc (Zenostar MT0) met de bijbehorende inkleurvloeistoffen. Ter aanvulling op de vloeistoffen in de 16 A-D-kleurtinten omvat het systeem ook Effect-kleuren voor extra individualiseringen. Deze materialen zijn verbeterd, om te tegemoet te komen aan de groeiende behoefte aan esthetische anteriorrestauraties. Na het sinteren kunnen restauraties van Zenostar MT verder worden gekarakteriseerd met behulp van stains- en glazuurmaterialen. IPS e.max Ceram en de nieuwe reeks IPS Ivocolor met stains- en glazuurmaterialen zijn, net als andere materialen, afgestemd op Zenostar.

Over Zenostar

Wieland Zenostar is een zirkoniumoxidesysteem, bestaande uit tal van componenten die onderling volledig op elkaar zijn afgestemd. De discs, de materialen voor verdere verwerking en de CAD/CAM-workflow zijn compatibel. De gebruikers kunnen ook profiteren van een volledig gevalideerd en geverifieerd proces.

IPS e.max® en IPS Ivocolor® zijn geregistreerde handelsmerken van Ivoclar Vivadent AG.
Zenostar® is een geregistreerd handelsmerk van Wieland Dental + Technik GmbH.