NL 

Stompopbouw / endodontie

Hoogwaardige producten voor de reconstructie van zwaar beschadigde tanden

Endodontisch behandelde tanden kunnen heel goed worden gebruikt als abutments voor prothetische restauraties. Ivoclar Vivadent biedt tandartsen een breed scala aan producten voor de reconstructie van beschadigde tanden:

• ApexCal een romige calciumhydroxide pasta geschikt als tijdelijke desinfectiemiddel tijdens endodontische behandeling

• Apexit Plus, een radiopaak niet-krimpende sealer voor wortelkanaalbehandelingen op basis van calciumhydroxide.

• MultiCore Flow, een vloeibare opbouwcomposiet voor tandartsen, die graag de matrix techniek gebruiken om stom opbouwen te maken.

• FRC Postec Plus, een zeer esthetische en radiopake endodontische wortelkanaalstift, geschikt voor de chairside-reconstructie van endodontisch behandelde gebitselementen met extensieve coronale schade, en vervolgens worden gerestaureerd met een esthetische volledig keramische restauratie.