NL 

Desensitisatie

Naar schatting heeft iedere zevende volwassene last van overgevoelige tanden en kiezen. Overgevoelige gebitselementen zijn niet alleen pijnlijk, maar kunnen ook leiden tot verwaarlozing van de mondhygiëne.

Blootliggende tandhalzen – een gevoelige kwestie. In vele gevallen kan de oorzaak van de klachten worden toegeschreven aan blootliggende worteloppervlakken met open dentinetubuli. Door externe prikkels raken de onbeschermde harde tandweefsels geїrriteerd en dit kan pijn veroorzaken.

VivaSens beschermt tanden en kiezen tegen externe prikkels. VivaSens is een lak die een laagje vormt, zodat een beschermend schild tegen externe prikkels wordt gecreëerd.

VivaSens

Desensibiliserende lak voor overgevoelige gebitselementen