NL 
cementation group banner

Bevestigingsmateriaal

Optimale resultaten met moderne bevestigingsmaterialen voor het plaatsen en cementeren van restauraties.

Hoge kwaliteit restauraties verdienen te worden geplaatst met behulp van de best mogelijke cementmaterialen. Een primaire doelstelling van het Ivoclar Vivadent onderzoeksteam is dan ook om gecoördineerde systemen te ontwikkelen waarvan de componenten perfect met elkaar combineren voor optimale resultaten. 

Variolink Esthetic is de state-of-the-art oplossing voor het plaatsen van hoogwaardige esthetische restauraties. Monobond Etch & Prime is werelds eerste glaskeramiekprimer ter wereld en maakt etsen met fluorwaterstofzuur van dentale restauraties overbodig. 

SpeedCEM Plus, het zelfkhechtende harscement, is met name geschikt voor het efficiënt cementeren van zirkoniumoxide-restauraties. Ivoclean reinigt de hechtoppervlakken van prothetische restauraties effectief van speekselcontaminatie en vormt zo de optimale eerste vereiste voor een langdurige, sterke hechting.

Variolink Esthetic en SpeedCEM Plus bieden een ideale combinatie van prestaties en efficiëntie, in overeenstemming met hun toepassingsgebied.

Meer informatie over recente promotionele aanbiedingen vindt u hier.

Het cementeren Navigation System (CNS) biedt tandheelkundige professionals gedetailleerde richtlijnen voor het selecteren van de juiste cement, afhankelijk van de restauratieve situatie en het gebruikte product.