NL 

IPS e.max CAD Veneering Solutions

veneering blocksmagnifying glass

Opmerkelijke totale sterkte
IPS e.max CAD Veneering Solutions zijn met CAD/CAM vervaardigde veneerstructuren voor onderstructuren van zirkoniumoxide (ZrO2). Met de unieke combinatie van lithiumdisilicaat (LS2) en zirkoniumoxide (ZrO2) kunnen opmerkelijk esthetische element- en implantaatgedragen bruggen (CAD-on) met een uitzonderlijke sterkte worden gerealiseerd.

Efficiënte digitale vervaardiging
De lastige handmatige bewerkingen, die nodig zijn voor meerdelige bruggen met een lange overspanning nemen aanzienlijk af, wanneer de veneer en de onderstructuur allebei worden vervaardigd in een digitaal, op CAD/CAM gebaseerd proces. Doordat op deze manier meerdere veneers kunnen worden gemaakt, wordt de vervaardiging van meerdelige bruggen een buitengewoon gestroomlijnd proces.

Voordelen

  • Zeer esthetisch en sterk , dankzij de unieke combinatie van materialen: lithiumdisilicaat (LS2) en zirkoniumoxide (ZrO2)
  • Innovatieve en homogene keramische hechting
  • Individueel op elkaar afgestemde kleuren voor tanden en kiezen
  • Karakteriseringen kunnen achteraf worden aangebracht
  • Zirkoniumoxide-ondersteunde bruggen in slechts een paar uur, dankzij efficiënte, digitale vervaardiging (CAD-on)


Indicaties

  • Kronen
  • Bruggen (driedelig en meerdelig, ook op implantaten)