NL 
magnifying glass

SR Ivocap Injectiesysteem

Met het SR Ivocap-systeem kunnen onberispelijke, zeer nauwkeurige protheses op basis van methylmethacrylaat worden vervaardigd.

Het in de capsule gemengde materiaal wordt onder druk in de gesloten kolf geїnjecteerd. Tijdens de polymerisatie wordt constante druk toegepast. Omdat het materiaal van de prothesebasis constant vloeit, kan de krimp van het materiaal optimaal worden gecompenseerd.

Voordelen

  • Geen beetverhoging
  • Homogene prothesebasis
  • Optimaal op elkaar afgestemde onderdelen van het apparaat