NL 

Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap

magnifying glass

Als familiebedrijf kijken wij naar de lange termijn, en focussen wij ons op duurzame groei ten behoeve van al onze stakeholders. Met onze innovaties en diensten en bovenal een uitgebreid assortiment aan slimme productsystemen, inclusief preventieve mondverzorgingsproducten, esthetische prothetiekoplossingen en energiezuinige apparaten en machines, creëren wij toegevoegde waarde voor onze klanten, tandartsen en tandtechnici over de hele wereld. We streven naar het verbeteren van de gezondheid en levenskwaliteit van de mens en zetten ons volledig in om hen (weer) te kunnen laten lachen met een tevreden glimlach!

Onze 3597 medewerkers zijn cruciaal voor de duurzame, positieve ontwikkeling van Ivoclar Vivadent. Daarom blijven wij ons inzetten voor voortdurende opleidingen en –trainingen, en voor het bevorderen van talentmanagement op internationaal niveau.

Duurzaamheid wordt voor sommigen gezien als een modewoord. Bij Ivoclar Vivadent betekent duurzaamheid het behalen van economisch succes door waardegericht management in het voordeel van alle belanghebbende partijen. Het is geen voorwaarde, maar een voortdurend proces dat gebaseerd is op een bepaalde mindset, verantwoordelijk handelen en respect - dat zijn de kwaliteiten, die ten grondslag liggen aan de bedrijfscultuur van Ivoclar Vivadent.