NL 
Dec
12
2016

Een levendig platform met Praktische Tips voor Tandtechnici

De nieuwe Blog voor én door tandtechnici, in samenwerking met Ivoclar Vivadent biedt een levendig platform met spannende en nuttige informatie over onderwerpen, die van belang zijn voor tandtechnici in hun werk.

 
Dec
12
2016

Een levendig platform met Praktische Tips voor Tandartsen

De nieuwe Blog voor én door Tandartsen, in samenwerking met Ivoclar Vivadent biedt een levendig platform met spannende en nuttige informatie over onderwerpen, die van belang zijn voor tandartsen in hun werk.

 
Dec
05
2016

Digital Press Design - Wax Tree

De functie "Wax Tree" combineert moderne 3D printing technologie met de beproefde perstechnologie. Met behulp van deze methode kunnen IPS e.max pers restauraties gemakkelijk en economisch worden geproduceerd.

 
Nov
24
2016

Variolink Esthetic: klanten zeer tevreden

Uit een enquête, gehouden in drie Europese landen en in de VS, bleek dat Variolink Esthetic gebruikers zeer tevreden zijn. Met name als het gaat om de esthetische en sterk hechtende eigenschappen en het gebruiksgemak van het product.

 
Oct
20
2016

Zenostar: voor hoogwaardige esthetiek en efficiëntie

De voorgekleurde Zenostar MT discs in de kleuren MT 1-4 zijn geschikt voor de efficiënte productie van zirkoniumoxide restauraties. Kleurinfiltratie en vooraf drogen is niet nodig en bespaart kostbare tijd.

 
Oct
10
2016

Programat: Al 40 jaar één stap voor

Programat: Al 40 jaar één stap voor.. De Programat merkovens bestaan 40 jaar. Ivoclar Vivadent introduceerde de allereerste oven met deze naam op de Internationale Dental Show (IDS) in 1977. Voorafgaand aan de lancering, werd het apparaat uitvoerig op de markt getest.

 
Sep
20
2016

Ivoclar Vivadent verzorgt live productdemonstraties met Pieter Ghysens tijdens Dentex 2016

Dentex 2016, dé plek waar de dentale wereld van klanten, concurrenten en belangrijke leveranciers samenkomen, daar is Ivoclar Vivadent óók. Omdat uw tijd schaars is, bezoekt u de beurs het liefste op één dag. Ivoclar Vivadent nodigt u uit op stand 7432, hal 7, voor een kennismaking met onze innovatieve tandheelkundige producten, een ontmoeting met dé experts. Ook profiteert u van 25% DEALS op alle producten*, zodat óók u in 2016 volledig op de hoogte bent ! (*met uitzondering van legeringen)

LOGO DENTEX 2016_NL
 
Sep
02
2016

IPS e.max Ceram Selection: nieuwe Glazuur en Effect massa's

Het nieuwe IPS e.max Ceram Selection assortiment bestaat uit speciale Glazuur en Effect poeders, die worden gekenmerkt door hun levendige kleuren en uitzonderlijke licht - optische eigenschappen.

 
Sep
01
2016

Adhesief met geïntegreerd desensibiliserend effect

Adhese Universal is een ééncomponent en lichtuithardend adhesief voor directe en indirecte bondingprocedures. Adhese Universal is compatibel met alle etstechnieken. Het geïntegreerde desensibiliserend effect voorkomt vloeiende beweging in de dentine tubuli en minimaliseert dus het risico op postoperatieve gevoeligheid.

 
Aug
18
2016

Robert Ganley Listed Among Dentistry’s 10 Most Influential People

Robert Ganley, CEO of Ivoclar Vivadent AG, was being named among dental technology’s 10 most influential people.

 
Jun
17
2016

3e internationale Expert Symposium 2016

Ongeveer duizend tandartsen en tandtechnici uit 47 landen namen deel aan het 3e International Expert Symposium, georganiseerd door Ivoclar Vivadent in de Spaanse hoofdstad Madrid. Dertien gerenommeerde opinieleiders van academische instellingen, tandartspraktijken en laboratoria deelden inzichten in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van' Moderne restauratieve tandheelkunde: Technologie en esthetiek " .

 
Jun
14
2016

IPS e.max Smile Award: Winnaars gehuldigd in Madrid

Aan de vooravond van het 3e Internationale Expert Symposium, georganiseerd door Ivoclar Vivadent in Madrid, werden de winnaars van de IPS e.max Smile Awards 2016 bekend gemaakt en prijzen uitgereikt. De uitgereikte prijs erkent uitzonderlijke prestaties en het werk vervaardigd met IPS e.max.

 
Jun
01
2016

Cervitec F

In het geval van hoge cariësrisico, biedt de nieuwe beschermende Cervitec F – lak een snelle bescherming van het tandoppervlak. Het Cervitec F - laksysteem bevat fluoride, chloorhexidine en cetylpyridiniumchloride (CPC).

 
Apr
15
2016

Finalisten IPS e.max Smile Award bekend

Koplopers voor de award benoemd door expert panel De finalisten voor de IPS e.max Smile Award 2016 zijn geselecteerd. Negen teams kijken uit naar de bekendmaking van de winnaar ‘’beste IPS e.max casus’’.

 
Apr
04
2016

Gebitsprothese reinigingsset met Cervitec Gel

Cervitec Gel is ontworpen voor het reinigen van kunstgebitten en het conditioneren van het tandvlees en mondslijmvlies én het behandelen van natuurlijke tanden.

 
Mar
29
2016

Ivoclar Vivadent: groei in lokale valuta

Ivoclar Vivadent heeft boekjaar 2015 afgesloten met een wereldwijde sales omzet van 759 miljoen CHF (Zwitserse franken). De inkomsten door verkoop in lokale valuta groeide met 5.9 procent in verhouding tot het voorgaande jaar. Echter de omzetstijging, uitgedrukt in Zwitserse franken, is 0,3% lager in vergelijking met het voorgaande jaar als gevolg van de sterke waardestijging van de Zwitserse valuta.

 
Mar
10
2016

Adhese Universal genomineerd met 5 sterren na klinische evaluatie

Het gerenommeerde Amerikaanse vakblad 'Dental Advisor' heeft het Adhese Universal bonding systeem van Ivoclar Vivadent gewaardeerd met een "uitstekende’’ prestatie van 99%, na 1 jaar.

 
Mar
07
2016

SpeedCEM Plus: gebruiksvriendelijk en efficiënt

Professionals willen met materialen werken, die gemakkelijk te gebruiken zijn en flexibiliteit bieden. Ivoclar Vivadent introduceert nu een composietcement, dat meerdere voordelen combineert in slechts één product.

 
Mar
03
2016

Verbeterde plakindex en ondiepere pockets

Studie: Intensieve mondverzorgingsgel verbetert de klinische behandelingsresultaten van peri-implantaire mucositis.

 
Feb
18
2016

Innovatieprijs voor Monobond Etch & Prime

Monobond Etch & Prime is de eerste zelfetsende glas-keramiek primer in de wereld. Sinds de lancering op IDS 2015 in Keulen, zijn al veel gebruikers overtuigd én heeft het een innovatieprijs ontvangen.

 
Jan
25
2016

Stratos

The name Stratos stands for precision articulators that offer convincing quality and ergonomic design. Ivoclar Vivadent supplies a range of equipment that is closely tailored to the needs of the customers. New accessories now provide additional scope for individualization.

 
12. Dec 2016

A Lively Platform with Practical Tips for Dentists

The new Dentist Blog from Ivoclar Vivadent offers a lively platform with exciting and helpful information on topics, which are of interest to dentists in their work.

 
12. Dec 2016

A Lively Platform with Tips for the Dental Laboratory

The new Dental Technician Blog from Ivoclar Vivadent offers a lively platform with exciting and helpful information on topics which are of interest to dental technicians in their work.

 
05. Dec 2016

Digital Press Design - Wax Tree

The function “Wax Tree” combines modern 3D printing technology with the well proven press technology. Using this method, IPS e.max press restorations can be easily and economically produced.

Digital Press Design WaxTree
 
24. Nov 2016

Variolink Esthetic: customers are highly satisfied

A survey conducted in three European countries and in the US found that Variolink Esthetic users are highly satisfied with this luting composite. They particularly like the product's esthetic and adhesive properties and its ease of handling.

Variolink Esthetic
 
20. Oct 2016

Zenostar: Now even greater esthetics and efficiency

The pre-shaded Zenostar MT discs in shades of MT 1 to 4 are suitable for the efficient production of zirconium oxide restorations. Shade infiltration and pre-drying is not required. This saves valuable time.

 
05. Oct 2016

New Senior Director Diego Gabathuler

As of 1 October 2016, Diego Gabathuler assumed responsibility for South and West Europe, Near and Middle East and Africa within the reorganized sales structure.

 
10. Oct 2016

Programat: One step ahead for the past 40 years

The Programat brand of furnaces turns 40. Ivoclar Vivadent introduced the very first furnace with this name at the International Dental Show (IDS) in 1977. Prior to the launch, the unit was extensively tested on the market.

 
02. Sep 2016

IPS e.max Ceram Selection: new Enamel and Effect powders

The new IPS e.max Ceram Selection range comprises special Enamel and Effect powders that are characterized by their vibrant colours and exceptional light-optical properties.

 
01. Sep 2016

Adhesive Universal with integrated desensitization

Adhese Universal is a single component light-cured adhesive for direct and indirect bonding procedures. Adhese Universal is compatible with all etching techniques. An integrated desensitizing effect prevents fluid movement in the dentin tubules and thus minimizes the risk of postoperative sensitivity.

Adhesive Universal Desensitisation
 
18. Aug 2016

Robert Ganley Listed Among Dentistry’s 10 Most Influential People

Robert Ganley, CEO of Ivoclar Vivadent AG, was being named among dental technology’s 10 most influential people.

 
17. Jun 2016

3rd International Expert Symposium

About a thousand dentists and dental technicians from 47 countries attended the 3rd International Expert Symposium hosted by Ivoclar Vivadent in Spain's capital Madrid. Thirteen renowned opinion leaders from academic institutions, dental practices and laboratories provided insights into the latest advancements in the field of "Modern restorative dentistry: Technology and esthetics".

 
14. Jun 2016

IPS e.max Smile Award: Winners celebrated in Madrid

On the eve of the 3rd International Expert Symposium hosted by Ivoclar Vivadent in Madrid, the winners of the IPS e.max Smile Awards 2016 were announced and the awards were presented. This prize recognizes exceptional achievements and work done with IPS e.max.

IPS e.max Smile Award 2016 EN
 
01. Jun 2016

Cervitec F

In the case of high caries risk, the new protective varnish Cervitec F offers fast protection of tooth surfaces. The Cervitec F varnish system contains fluoride, chlorhexidine and cetylpyridinium chloride (CPC).

 
15. Apr 2016

Finalists confirmed for the IPS e.max Smile Award

Front runners for the award named by panel of experts. The finalists for the IPS e.max Smile Award 2016 have been selected. Nine teams have every right to be excited to see who will emerge as winner for the best IPS e.max project.

IPS e.max Smile Award 2016 EN
 
04. Apr 2016

Denture cleaning kit containing Cervitec Gel

Cervitec Gel is designed for cleaning dentures and conditioning the gums and oral mucosa and treating natural teeth. Now this oral care gel is available in a compact denture care kit.

 
29. Mar 2016

The 2015 business year

Ivoclar Vivadent has completed the 2015 business year with global sales revenues of CHF 759 million. In local currency terms, the growth rate was 5.9% over the previous year. Expressed in Swiss francs, however, sales revenues were 0.3% below the previous year due to the strong appreciation of the Swiss currency.

 
16. Mar 2016

New Managing Director at Ivoclar Vivadent KK Japan

Koji Kezuka will be taking over as the new Managing Director of Ivoclar Vivadent KK Japan based in Tokyo effective 1 April 2016. He succeeds Hideaki Kumazawa, who will be leaving the company.

 
10. Mar 2016

Adhese Universal awarded 5 stars in clinical evaluation

The renowned US trade publication “The Dental Advisor” has given the Adhese Universal bonding system from Ivoclar Vivadent an “excellent” clinical performance rating of 99% at one year.

 
07. Mar 2016

SpeedCEM Plus: User friendly and efficient

Professionals want to work with materials that are easy to use and offer flexibility. Ivoclar Vivadent is now introducing a resin cement that combines several benefits in a single product.

 
03. Mar 2016

Improved plaque index and shallower pockets

Study: Intensive oral care with Cervitec Gel improves the clinical treatment results of peri-implant mucositis.

 
18. Feb 2016

Innovation award for Monobond Etch & Prime

Monobond Etch & Prime is the first self-etching glass-ceramic primer in the world. First presented at IDS 2015 in Cologne, it has since won over many users. Now it has received an innovation award.

 
27. Jan 2016

International Expert Symposium

Building on the success of the previous International Expert Symposiums in Berlin in 2012 and London in 2014, Ivoclar Vivadent will host the third symposium of this kind on 11 June 2016. The Spanish capital has been chosen as the venue. Dental professionals from around the world will have the opportunity to hear what noted speakers from the dental industry have to say on a wide range of subjects, and they will be able to share their experiences with fellow colleagues.

Madrid
 
25. Jan 2016

Stratos

The name Stratos stands for precision articulators that offer convincing quality and ergonomic design. Ivoclar Vivadent supplies a range of equipment that is closely tailored to the needs of the customers. New accessories now provide additional scope for individualization.