NL 

Ivoclar Vivadent BV

Deze website www.ivoclarvivadent.nl is een aanbod van Ivoclar Vivadent BV, De Fruittuinen 32, 2132 NZ Hoofddorp, The Netherlands als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van art. 4 Europese algemene verordening gegevensbescherming („AVG”). Onze functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar via dataprotection.hoofddorp@ivoclarvivadent.com ofper post onder vermelding van „de functionaris voor gegevensbescherming”.

Uw bedenkingen over gegevensbescherming zijn van belang voor Ivoclar Vivadent BV („Ivoclar Vivadent”, „ons”, „wij” of „onze”). Het waarborgen van uw persoonlijke levenssfeer alsmede de bescherming van uw informatie behoren tot onze hoogste doelen. U dient kennis te hebben van de informatie die over u door onze website („service”) wordt verzameld en hoe deze informatie zou kunnen worden gebruikt. In dit privacyreglement wordt tevens beschreven welke informatie wij over uw kunnen verzamelen.

1.         Algemene opmerkingen

Veiligheid en de bescherming van uw persoonlijke gegevens tijdens het gebruik van onze website ligt Ivoclar Vivadent BV bijzonder na aan het hart en wij zorgen er dan ook voor dat de geldende wettelijke regelingen inzake gegevensbescherming worden nageleefd. 

Ons privacyreglement dient ertoe om u te informeren over welke informatie en persoonsgegevens worden verzameld, hoe wij deze gebruiken en welke mogelijkheden u hebt in verband met het verzamelen en het gebruik van uw gegevens. Dit reglement geldt voor alle klanten van Ivoclar Vivadent BV en bezoekers van de websites van Ivoclar Vivadent BV. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op uw persoon, zoals bijv. naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

Uw gegevens worden in overeenstemming met dit reglement en de betreffende wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming opgeslagen, verwerkt en gebruikt.

Wij verwerken en gebruiken uw gegevens zodat u gebruik kunt maken van de website van Ivoclar Vivadent BV, alsmede voor andere doeleinden waarvoor u uw toestemming hebt verleend.

Onze medewerkers en opdrachtnemers (verwerkers) die uw verzoeken in behandeling nemen zijn tot geheimhouding verplicht.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming aan derden buiten de Ivoclar Vivadent groep doorgeven en u kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

2.         Browserafhankelijke gegevensverwerking

Net als bij andere websites wordt ook bij het gebruik van de website van Ivoclar Vivadent door onze server tijdelijk de domeinnaam of het IP-adres van de computer die toegang krijgt opgeslagen, net als de datum van de toegang, de bestandsaanvragen door de bezoeker van de website (bestandsnaam en bijbehorende gegevens van het volledige internetadres). De http- antwoordcode, browsertype en de omvang van de tijdens de sessie overgedragen bestanden in bytes. Deze informatie is noodzakelijk om de door u op de website van Ivoclar Vivadent opgevraagde bestanden over te dragen, evenals voor de veiligheid van het systeem. Ook cookies (zie onderstaand punt 4 voor details) worden gebruikt voor het verzamelen van anonieme verkeersgegevens van gebruikers van onze website. Deze anonieme verkeersgegevens kunnen worden gebruikt voor marktonderzoek en de vraaggerichte vormgeving van onze website.

2.1.      Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google”). Google Analytics maakt gebruik van zgn. "cookies", tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website worden doorgaans verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Indien de IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie en andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte echter eerst ingekort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie benutten om uw gebruik van de website te analyseren, om reports over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere diensten, die met het gebruik van de website en van het internet zijn verbonden, aan de websitebeheerder te leveren.

Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt conform de verklaringen van Google niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

U kunt het opslaan van cookies met de daartoe strekkende instellingen van uw browsersoftware voorkomen. Wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Daarnaast kunt u het verzenden van de door de cookies gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de onder de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de uitbreiding „_anonymizeIp()”. Hierdoor worden IP-adressen ingekort verwerkt zodat kan worden uitgesloten dat deze aan een bepaalde persoon worden gekoppeld. Voor zover door de over u verzamelde gegevens een koppeling met uw identiteit ontstaat, wordt deze onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonsgegevens direct gewist.

Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Aan de hand van de statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter vormgeven In het uitzonderlijke geval dat persoonsgegevens naar de VS worden overgedragen, is Google onderworpen aan het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Als rechtsgrond voor het gebruik van Google Analytics geldt art. 6, lid 1, zin 1, sub f) AVG.

Informatie van externe aanbieders: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, fax: +353 (1) 436 1001. Gebruiksvoorwaarden: https://www.google.com/analytics/terms/nl.html, overzicht omtrent gegevensbescherming: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl evenals de privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

2.2.      Crazy Egg

Bovendien maakt deze website gebruik van de tool „Crazy Egg” voor de analyse en verbetering van onze website. Met behulp van cookies kan deze tool analyseren hoe de website wordt gebruikt, op welke informatie wordt geklikt en welke wordt weggescrold. Door Crazy Egg worden uw persoonsgegevens niet verzameld of verwerkt. 

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van de door Crazy Egg gegenereerde gegevens. Hiertoe dient u de aanwijzingen onder http://www.crazyegg.com/opt-out te volgen. De privacyverklaring van Crazy Egg vindt u onder http://www.crazyegg.com/privacy.

3.         Gebruik van persoonlijke gegevens die u ons vrijwillig mededeelt

3.1.      Algemeen contact

Het mededelen van uw persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres en telefoonnummer) is geheel vrijwillig. U bevestigt uw toestemming door het toezenden van de gegevens die u in het daartoe strekkende contactformulier op de website hebt ingevuld. Er wordt bijvoorbeeld naar uw persoonlijke gegevens gevraagd wanneer u aanvullend informatiemateriaal bestelt, een afspraak wilt maken of ons een e-mail stuurt. Uw gegevens worden gebruikt voor zover noodzakelijk voor uw aanvraag. Indien u door het toezenden van uw gegevens uw toestemming verleent, zullen wij uw gegevens tevens inzetten voor verkooppromotie en deze opslaan in een databank die door Ivoclar Vivadent wordt beheerd en door Ivoclar Vivadent BV alsmede de bedrijven van de Ivoclar Vivadent groep wordt benut (http://www.ivoclarvivadent.nl/nl/groepsstructuur), om u te voorzien van informatie over producten, diensten en activiteiten van Ivoclar Vivadent BV. U kunt op elk gewenst moment en met toekomstige werking bovengenoemde toestemming intrekken. Indien u uw toestemming wenst in te trekken, kunt u een e-mail sturen naar  dataprotection.hoofddorp@ivoclarvivadent.com.

3.2.      Newsletter

Indien u zich wilt abonneren op onze newsletter, hebben wij uw e-mailadres nodig. Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het toezenden van onze newsletter. U kunt op elk gewenst moment en met toekomstige werking bovengenoemde toestemming intrekken. Indien u uw toestemming wenst in te trekken, kunt u een e-mail sturen naar dataprotection.hoofddorp@ivoclarvivadent.com of op de desbetreffende link aan het eind van onze newsletter klikken om u af te melden.

3.3.      Webshop

Indien u in onze webshop een bestelling wilt opgeven, is het voor de totstandkoming van de overeenkomst noodzakelijk dat u de persoonsgegevens invoert die wij nodig hebben voor de afwikkeling van uw bestelling. De verplichte gegevens die noodzakelijk zijn de afwikkeling van overeenkomsten zijn afzonderlijk gemarkeerd, alle andere gegevens zijn vrijwillig. De door u vermelde gegevens verwerken wij voor de afwikkeling van uw bestelling. Bovendien kunnen wij uw betaalgegevens aan onze eigen bank of aan een gekoppelde online-betaaldienst doorgeven.

U kunt vrijwillig een account aanmaken zodat wij uw gegevens voor toekomstige aankopen kunnen opslaan. Bij het aanmaken van een account onder „Registreren” worden de door u ingevoerde gegevens herroepelijk opgeslagen. Alle overige gegevens, inclusief uw gebruikersaccount, kunt u op elk moment in de klantenrubriek wissen.

Bovendien kunnen wij de door u ingevoerde persoonsgegevens verwerken om u te informeren of andere interessante producten in ons assortiment en u e-mails met technische informatie toezenden.

Uw gegevens worden slechts zo lang gebruikt als noodzakelijk is voor de bestaande klantrelatie. Desalniettemin zijn wij op grond van handels- en fiscaalrechtelijke voorschriften verplicht om uw adres-, betalings- en bestelgegevens voor de duur van tien jaar op te slaan.

4.         Cookies
4.1.      Wat zijn cookies?

Een cookie is een bestandje dat bestaat uit een reeks karakters en aan uw computer wordt gezonden op het moment dat u een website bezoekt. De volgende keer dat u de website bezoekt, staat het cookie deze website toe om uw browser te herkennen. Cookies worden doorgaans niet gebruikt om persoonsgegevens op te slaan, kunnen echter gebruikersvoorkeuren en andere informatie vastleggen. U kunt uw browser zodanig instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt geïnformeerd wanneer een cookie wordt geplaatst. Daarvoor dient u de aanwijzingen van de hulpfunctie van uw browser met betrekking tot het voorkomen en wissen van cookies te volgen. Enkele functies of diensten van de website kunnen zonder cookies echter niet op behoorlijke wijze functioneren en wij raden u dan ook aan om cookies te accepteren zodat u de website volledig kunt gebruiken.

4.2.      Geplaatste cookies

Deze website maakt gebruik van Hubspot der Hubspot, Inc. (25 First St, 2nd Floor, Cambrige, MA 02141, tel.: +44 20 29957 1918), https://legal.hubspot.com/privacy-policy, zodat wij de inhoud kunnen aanpassen aan de bezoekers en abonnees van deze website alsmede de wijze van communicatie met hen. Daarbij worden middels cookies gegevens verzameld over het gebruikersgedrag van de bezoekers van onze website. Deze gegevens worden ingezet bij analyses en helpen ons bij de verbetering van onze website. De cookies verzamelen geanonimiseerde gegevens, zoals bijvoorbeeld het aantal bezoekers van de website, hoe zij op de pagina zijn beland en welke pagina’s zij hebben bezocht. Meer informatie over Hubspot cookies vindt u in de privacyverklaring van Hubspot 

Deze website maakt gebruik van Google Double Click Ad Exchange en Google Tag Manager van Google. Door middel van deze functies kan de aanbieder de bezoekers van de website doelgericht van reclame voorzien, doordat aan bezoekers van de website van de aanbieder gepersonaliseerde en aan de interesses gerelateerde advertenties worden getoond wanneer zij andere websites in het Google Display netwerk bezoeken.  Ten behoeve van de analyse van het gebruik van de website die de basis vormt voor het plaatsen van aan de interesse gerelateerde advertenties, maakt Google gebruik van zgn. cookies. Hiervoor slaat Google in de browser van de bezoekers van de website een klein bestandje met een reeks karakters op. Via deze code worden de bezoeken aan de website alsmede geanonimiseerde gegevens over het gebruik van de website vastgelegd. Er worden geen persoonsgegevens van de bezoekers van de website opgeslagen. Indien u vervolgens een andere website in het Google Display netwerk bezoekt, worden advertenties aan u getoond die met hoge waarschijnlijkheid verband houden met voordien bekeken product- en informatierubrieken. U kunt het gebruik van cookies door Google duurzaam deactiveren door te klikken op onderstaande link en de daar beschikbaar gestelde plug-in te downloaden en te installeren: https://www.google.com/settings/ads/plugin. https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl

Ook kunt u het gebruik van cookies door externe aanbieders deactiveren middels het openen van de deactiveringspagina van het initiatief inzake netwerkreclame (Network Advertising Initiative) via http://www.networkadvertising.org/choices/ en de daar weergegeven informatie over opt-out uitvoeren. Verdergaande informatie over Google Remarketing evenals de privacyverklaring van Google kunt u inzien op: http://www.google.com/privacy/ads/.

Op deze website wordt gebruik gemaakt van de remarketing functie „Custom Audiences” van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Door middel van deze functie kunnen wij de bezoekers van de website doelgericht van reclame voorzien, doordat voor bezoekers van de website gepersonaliseerde en aan de interesses gerelateerde Facebook adds worden getoond, wanneer zij het sociale netwerk Facebook bezoeken. Voor deze functie wordt de remarketing tag van Facebook in de website geïmplementeerd. Meer informatie hieromtrent vindt u in de privacyverklaring van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/. Indien u niet wilt dat via Custom Audience gegevens worden verzameld, kunt u Custom Audiences via de volgende link deactiveren: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads

Via deze tag wordt bij een bezoek aan de website een directe verbinding gemaakt met de servers van Facebook. Hierdoor wordt aan de server van Facebook doorgegeven welke internetpagina van ons u hebt bezocht. Facebook koppelt deze informatie aan uw eigen Facebook-account. Meer informatie over het verzamelen en het gebruik van gegevens door Facebook, alsmede over uw rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy kunt u nalezen in privacyreglement van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/. Indien u niet wilt dat Facebook de verzamelde informatie direct aan uw Facebookaccount koppelt, kunt u de remarketing functie „Custom Audiences” hier deactiveren. Daarvoor moet u bij Facebook zijn aangemeld.

Deze website maakt gebruik van zgn. retargeting technologie van de twyn group IT solutions & marketing services AG („twyn”). Wij gebruiken twyn om de internetpagina’s interessanter in te richten. Deze techniek maakt het mogelijk om internetgebruikers, die reeds interesse hebben getoond voor onze producten en diensten, aan te spreken door middel van reclame op de websites van onze partners. Het invoegen van deze reclamemiddelen geschiedt met behulp van een cookie-technologie en een analyse van het voorafgaande gebruikersgedrag. Deze vorm van reclame vindt volledig anoniem plaats. Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen en ook geen gebruikersprofielen met uw persoonsgegevens samengevoegd.

Deze website maakt gebruik van Visual Website Optimizer, een webanalysedienst van Wingify, 14th Floor, KLJ Tower North, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, India. Visual Website Optimizer is bedoeld voor het testen van de gebruikersvriendelijkheid van bepaalde websites. Hierbij worden de meetwaarden van het gebruikersgedrag anoniem verzameld. Wij hebben geen enkele mogelijkheid om deze anonieme meetwaarden - bijv. via de koppeling van uw IP-adres of op andere wijze - met uw persoon in verband te brengen. Voor het verkrijgen van veelzeggende testresultaten worden ook zgn. cookies gebruikt, d.w.z. dat het programma gebruik maakt van de desbetreffende functie van uw browser om informatie tijdelijk tussentijds op te slaan en op een later moment te benutten. Voor zover de cookies niet reeds aan het eind van de sessie worden verwijderd, zijn deze maximaal 100 dagen beschikbaar (meer details vindt u hier: https://vwo.com/knowledge/cookies-used-by-vwo/), met uitzondering van het cookie met de informatie dat de gebruiker de bewerking/opslag van zijn gegevens weigert, dat maximaal 10 jaar beschikbaar blijft. U kunt de cookies in uw browser op elk gewenst moment verwijderen. Bovendien hebt u de mogelijkheid om zich geheel te onttrekken aan deelname aan de tests via de link: https://vwo.com/opt-out/. Meer informatie over het gegevensbescherming vindt u hier: https://vwo.com/terms-conditions/.

5.         Doorgeven van gegevens aan derden

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming aan derden doorgeven. Uw persoonsgegevens worden slechts in zoverre aan derden doorgeven als noodzakelijk is voor de behandeling van uw aanvraag, in het bijzonder binnen de Ivoclar Vivadent groep, en overeenkomstig uw toestemming. Bij de verzameling van gegevens worden aan u de ontvangers of categorieën van ontvangers medegedeeld. Uw persoonsgegevens zullen noch aan derden worden verkocht of verhuurd, noch wordt daarvoor aan derden een licentie verleend. Wij zullen uw informatie openbaar maken, wanneer wij te goeder trouw ervan moeten uitgaan dat een openbaarmaking voor de naleving van wettelijke voorschriften, voor strafvervolging of naleving van gerechtelijke bevelen noodzakelijk is, ofwel ter bescherming van rechten, eigendom of veiligheid van een andere persoon, met inbegrip van ons eigen eigendom of onze eigen rechten.

Het doorgeven aan externe dienstverleners kan in het kader van een opgedragen gegevensverwerking conform art. 28 AVG plaatsvinden.  Deze zijn zorgvuldig door ons geselecteerd en met de verwerking belast. Zij zijn verplicht om onze instructies evenals de bepalingen van de AVG na te leven en worden regelmatig gecontroleerd.

6.         Sociale netwerken

Op onze website vindt u verwijzingen naar de sociale netwerken Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn en Instagram. Eerst wanneer u op de betreffende button klikt, worden gegevens (oorspronkelijke website, evt. gebruikersnaam indien u zich bij de betreffende dienst hebt aangemeld, IP-adres) aan de platformbeheerder doorgegeven. Informatie over het verzamelen en gebruik van gegevens vindt u in de privacyverklaring van de betreffende platformbeheerder.

Aanvullend gelden de volgende privacybepalingen:

6.1       Facebook

Wij maken gebruik van de like-button („leuk”) en de share-button („delen”) („Facebook plug-ins”) van Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA („Facebook“), die deze website aan het sociale netwerk van Facebook koppelt. Meer informatie over de functie en een overzicht van Facebook plug-ins is te vinden via https://developers.facebook.com/docs/plugins/ .

Na activering (zie punt 4.2) van de Facebook plug-ins bouwt uw browser een directe verbinding op met de servers van Facebook. De inhoud van Facebook plug-ins wordt direct door Facebook naar uw browser verzonden. Tegelijkertijd worden bepaalde gegevens door uw browser naar Facebook verzonden. Dit gebeurt ongeacht of u op Facebook plug-ins klikt of niet. Wij hebben geen invloed op de hoeveelheid gegevens die Facebook langs deze weg verzameld. Naar onze actuele stand van kennis gaat het om de volgende gegevens:

  1. De bezochte pagina op onze website waarop de Facebook plug-in is geplaatst.
  2. De doorgaans door uw browser verzonden gegevens (IP-adres, browsertype en -versie, besturingssysteem, tijdstip).
  3. Bij geregistreerde en aangemelde gebruikers van Facebook, het betreffende Facebook-identificatienummer.

Doel en omvang van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door Facebook, alsmede uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy kunt u nalezen in het privacyreglement van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php. U hebt een recht van bezwaar tegen het aanmaken van een eventueel gebruikersprofiel. Voor het inroepen van dit recht dient u zich tot Facebook te richten. Als rechtsgrond voor het gebruik van Facebook plug-ins geldt art. 6, lid 1, zin 1, sub f) AVG.

Indien u een Facebook-account hebt en u niet wilt dat Facebook via onze internetacties uw gegevens verzamelt en deze koppelt aan uw bij Facebook opgeslagen profielgegevens, moet u zich eerst bij Facebook afmelden voordat u onze website bezoekt en eventueel geplaatste cookies van Facebook verwijderen. De Facebook plug-ins kunnen bovendien met behulp van add-ons voor de eigen browser worden geblokkeerd. Meer informatie hieromtrent vindt op de add-on pagina’s van uw browser.

6.2       Twitter

Voor een koppeling aan Twitter gebruiken wij de tweet-button van Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter”). Meer informatie over de functie en vorm van de tweet-button vindt u hier: http://twitter.com/about/resources/tweetbutton, https://help.twitter.com/en/using-twitter/add-twitter-share-button.

 

Na activering (zie punt 4.2) van de tweet-button bouwt uw browser een directe verbinding op met de servers van Twitter. De inhoud van de plug-in wordt direct door Twitter naar uw browser verzonden. Tegelijkertijd worden bepaalde gegevens door uw browser naar Twitter verzonden. Dit gebeurt ongeacht of u op de tweet-button klikt of niet. Wij hebben geen invloed op de hoeveelheid gegevens die Twitter langs deze weg verzameld. Naar onze actuele stand van kennis gaat het om de volgende gegevens, in het bijzonder voor de weergave van de tweet-button:

  1. De bezochte pagina op onze website waarop de button is geplaatst.
  2. De doorgaans door uw browser verzonden gegevens (IP-adres, browsertype en -versie, besturingssysteem, tijdstip).

De tweet-button kan eveneens door browser add-ons worden uitgeschakeld zodat er door Twitter geen gegevens worden verzameld. Als rechtsgrond voor het gebruik van de tweet-button geldt art. 6, lid 1, zin 1, sub f) AVG.

6.3    YouTube

Voor de weergave van video’s maken wij gebruik van de videodienst YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA („YouTube”).

Voor zover YouTube video’s direct op onze website zijn geplaatst, wordt de inhoud van de ingebedde video’s van YouTube direct aan uw browser gezonden. Tegelijkertijd worden bepaalde gegevens door uw browser naar YouTube verzonden. Dit gebeurt ongeacht of u op de video klikt of niet. Wij hebben geen invloed op de hoeveelheid gegevens die YouTube langs deze weg verzameld. Naar onze actuele stand van kennis gaat het om de volgende gegevens, in het bijzonder voor de weergave van de ingebedde YouTube video's:

  1. de bezochte pagina op onze website waarop de video is geplaatst,
  2. de doorgaans door uw browser verzonden gegevens (IP-adres, browsertype en -versie, besturingssysteem, tijdstip),
  3. bij geregistreerde en aangemelde gebruikers van YouTube en Google, de betreffende Google gebruikersidentificatie.

Ingebedde YouTube video's kunnen eveneens door browser add-ons worden uitgeschakeld zodat er door YouTube geen gegevens worden verzameld.

7.         Doorgeven van gegevens aan derde landen

Enkele dochterondernemingen van ons bevinden zich in landen met een ander gegevensbeschermingsniveau. Dit is in het bijzonder het geval bij landen die geen deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte (EER). Een volledige lijst van onze dochterondernemingen wereldwijd vindt u hier: http://www.ivoclarvivadent.nl/nl/groepsstructuur. De overdracht van persoonsgegevens in landen buiten de EER geschiedt alleen onder de volgende voorwaarden:

-        indien de Europese Commissie over het derde land een zogenaamd adequaatheidsbesluit als bedoeld in art. 45 AVG heeft uitgevaardigd en dus heeft verklaard dat het derde land een passend niveau van gegevensbescherming biedt; of

-        wanneer met de ontvanger van de gegevens passende en bindende gegevensbeschermende maatregelen zijn overeengekomen. Dit zijn bijv. garanties of bindende interne gegevensbeschermende voorschriften. Een kopie van deze overeenkomsten kunt u opvragen via dataprotection.hoofddorp@ivoclarvivadent.com ; of

-        wanneer u uitdrukkelijk toestemming hebt verleend voor de voorgestelde gegevensoverdracht of wij uit een andere in art. 49 AVG genoemde rechtsgrond tot overdracht gerechtigd zijn.

8.         Veiligheid

Houdt u er rekening mee dat toegang van derden niet volledig kan worden uitgesloten ingeval gegevens vis het internet worden overgedragen. Daar Ivoclar Vivadent BV nog geen gebruik maakt van versleutelde overdrachtsprotocollen, kan niet worden gegarandeerd dat er sprake is van een beveiliging tegen onbevoegde toegang. Wij kunnen niet garanderen dat informatie of persoonsgegevens niet worden misbruikt of aan derden openbaar worden gemaakt. Wij zijn niet aansprakelijk voor misbruik en openbaarmaking.

9.         Uw rechten

Graag informeren wij u desgewenst over uw persoonlijke gegevens in onze databank. Deze informatie is kosteloos en wordt onmiddellijk geleverd. U kunt contact opnemen via dataprotection.hoofddorp@ivoclarvivadent.com of een schriftelijk verzoek per post sturen aan Ivoclar Vivadent BV, De Fruittuinen 32, 2132 NZ Hoofddorp, The Netherlands dan wel per fax aan nummer +31 23 555 45 04.

Behalve het recht op informatie hebt u jegens ons tevens de volgende rechten:

–             recht op rectificatie of wissen,

–             recht op beperking van de verwerking,

–             recht op bezwaar tegen de verwerking,

–             recht op overdraagbaarheid van gegevens.

Bovendien hebt u het recht om bij een op de gegevensbescherming toezichthoudende autoriteit over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bezwaar te maken.

Hebt u nog vragen of voorstellen over gegevensbescherming, stuurt u dan een e-mail naar het volgende adres: dataprotection.hoofddorp@ivoclarvivadent.com

10.       Wijzigingen

Het recht om deze informatie over de gegevensbescherming te allen tijde te wijzigen is voorbehouden. De betreffende wijzigingen worden hier bekend gemaakt, zodat u zich op elk gewenst moment daarover kunt informeren.

Laatste wijziging: 3 april 2018