NL 

Dit product maakt deel uit van de productcategorie ‘Directe vulmaterialen’.

magnifying glass

Astrobrush

Astrobrush is een hoogglans-polijstsysteem dat schitterende resultaten oplevert, zonder dat een polijstpasta nodig is. Ieder borsteltje werkt als een klein polijstinstrument.

In de speciale vezels van de Astrobrush-polijstinstrumenten is siliciumcarbide verwerkt dat als abrasief middel dient. Aangezien de borsteltjes afslijten, komt aan het oppervlak telkens weer vers abrasief materiaal vrij. De borsteltjes zorgen zo voor een constant hoge polijstkwaliteit. De gewenste resultaten worden duidelijk sneller behaald dan met conventionele polijstmiddelen.

Astrobrush wordt aangeboden in drie verschillende vormen:

  • Klein borsteltje
    Deze vorm is geschikt voor het polijsten van anterior- en tandhalsrestauraties, voor occlusale oppervlakken en voor het verwijderen van verkleuringen in gebieden rond het tandvlees waar de ruimte beperkt is.
  • Standaard borsteltje
    Deze vorm wordt gebruikt voor het polijsten van grote vlakken van restauraties in het posteriorgebied en voor het verwijderen van verkleuringen.
  • Spits borsteltje
    Dit borsteltje is geschikt voor het polijsten van occlusale fissuren en approximale gebieden.

Indicaties

Hoogglanspolijsten van restauraties van composiet, compomeer, keramiek en glasionomeercement.