NL 

Directe vulmaterialen - Bonding aanbrengen

Bonding aanbrengen

De volgende producten maken deel uit van de productcategorie ‘Vaste prothetiek’. Deze bestrijken het gehele vervaardigingsproces van vaste protheses - van tijdelijke voorzieningen tot de verzorging van de restauratie. De producten zijn optimaal op elkaar afgestemd en maken een succesvolle verwerking en toepassing mogelijk.

Adhese Universal

Het universele adhesief

Total Etch

Etsgel