NL 

Directe vulmaterialen - Vullen

Vullen

De volgende producten maken deel uit van de productcategorie ‘Directe vulmaterialen’. Deze bestrijken het gehele verloop van de directe restauratie van gebitselementen - van de preparatie tot de verzorging van de restauratie. De producten zijn optimaal op elkaar afgestemd en maken een succesvolle verwerking en toepassing mogelijk

Tetric-Line

Één oplossing voor alle caviteiten

Tetric EvoFlow Bulk Fill

Extreem efficiënte, vloeibare 4-mm bulk-fill composiet voor posterior restauraties

tetric_evoceram_bulkfill_product
Tetric EvoCeram Bulk Fill

Het goed vorm te geven en efficiënte 4-mm-bulkfillcomposiet voor het posteriorgebied

Tetric EvoFlow

Het vloeibare composiet

IPS Empress Direct

Hoogwaardig esthetisch composiet voor directe restauraties in anterior- en posteriorgebied

Compoglass F

Restauratiemateriaal op basis van compomeer

Vivaglass Liner

Materiaal voor relining

Cavifil Injector

Lichtuithardende vulmaterialen in Cavifils van Ivoclar Vivadent worden direct in de caviteit aangebracht.

Optra Sculpt Pad
OptraSculpt

Modelleerinstrument voor composiet

Amalcap Plus

Amalgaam, vrij van gamma-2 fase en beschikbaar in twee uitvoeringen, voor een snelle verwerking

Vivacap

Een gemakkelijk te verwerken amalgaam

Silamat S6

Vorm en functie – perfect gemengd