NL 

Vaste prothetiek - Restaureren

Restaureren

De volgende producten maken deel uit van de productcategorie ‘Vaste prothetiek - labside’. Deze bestrijken het gehele vervaardigingsproces van vaste protheses - van tijdelijke voorzieningen tot de verzorging van de restauratie. De producten zijn optimaal op elkaar afgestemd en maken een succesvolle verwerking en toepassing mogelijk.

IPS e.max System Technicians

The all-ceramic system for all indications

IPS Empress System Technicians

Leucite glass-ceramic for high esthetic all-ceramic restorations