NL 

IPS e.max kleurbepaling

Optimale integratie in de mond van de patiënt is een eerste vereiste voor een natuurgetrouwe, volledig keramische restauratie. Een geheel natuurgetrouw, esthetisch eindresultaat van een volledig keramische restauratie wordt beїnvloed door de volgende factoren:

  • kleur van de preparatie
  • kleur, translucentie en dikte van de restauratie
  • indicatie en materiaal
magnifying glass

Kleurbepaling van het natuurlijke gebitselement

Na reiniging van de elementen wordt de kleur van het niet-geprepareerde element en/of de aangrenzende elementen bepaald met behulp van een kleurenschaal; daarbij wordt ook rekening gehouden met de individuele kenmerken.

Voorbereidingskleur is bepalend
Bij de vervaardiging van esthetisch hoogwaardige restauraties is de invloed van de kleur van de preparatie bepalend voor het eindresultaat. Om die reden moet de kleur van de preparatie worden bepaald om het geschikte restauratiemateriaal uit te kiezen. Vooral bij sterk verkleurde preparaties is dit cruciaal. Alleen als de tandarts de kleur van de preparatie bepaalt en deze vervolgens aan het laboratorium doorgeeft, kan doelgericht de gewenste esthetiek worden bereikt.

magnifying glass

Kleurkeuze van de stomp

Om de gewenste kleur van het element makkelijker te kunnen reproduceren, wordt de kleur van de preparatie bepaald met behulp van de IPS Natural Die-material kleurensleutel. Zo heeft de tandtechnicus de mogelijkheid om een modelstomp te vervaardigen die vergelijkbaar is met de preparatie van de patiënt. Op basis hiervan kunnen de correcte kleur- en helderheidswaarden van de volledig keramische restauratie worden gekozen.

magnifying glass

IPS e.max Shade Navigation App

De intelligente IPS e.max Shade Navigation app toont u hoe deze factoren de totale kleur beïnvloeden. Het helpt u ook om de kleurinformatie te communiceren naar uw tandtechnicus.