NL 
magnifying glass

IPS Empress Preparatie

magnifying glass

Een nauwkeurige vormgeving van de rand is belangrijk, zoals met een circulaire schouderpreparatie of een chamferpreparatie met afgeronde inwendige hoeken. Voorkom scherpe overgangen en scherpe randen. Adhesief bevestigen zorgt voor een minimaal invasieve en dus zachtere preparatie van het gebitsweefsel.

Om voldoende sterke restauraties te verkrijgen, dient rekening te worden gehouden met de minimale dikte. Daarom moeten de overeenkomstige indicatiegebieden en vereisten voor preparatie in acht worden genomen.